درباره ما

گروه روتا (رویداد تجارت آرمانی کیش) برگزار کننده رویداد های ملی و بین المللی در اقصی نقاط کشور ، این گروه با اتکا به تجربیات دیرینه و مدیران توانمند خود توانسته است گام مهمی  در جهت توسعه این صنعت در کشور بردارد .